Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zmiana godzin otwarcia

08.08.2018

    Z powodu upału i inwentaryzacji Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie                             w dniach 09.08-31.08.2018 ...

czytaj dalej...

Biblioteka w wakacje

04.07.2018

              Filia Biblioteczna w Lisewie Kościelnym w miesiącu lipcu                czynna wyłączmie w poniedziałki w godz. 9.00-17.00

czytaj dalej...

Odjazdowy Bibliotekarz 2018

26.06.2018

              Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie już po raz piąty brała udział w ogólnopolskiej akcji "Odjazdowy Bibliotekarz" w ramach realizowanego projektu "Sto rzeczy na stulecie". Odjazdowy Bibliotekarz to...


czytaj dalej...

Sto rzeczy na stulecie

14.06.2018

            Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie już po raz czwarty brała udział  w akcji "Noc Bibliotek" pod hasłem "Rzeczpospoczyta". Wspólną zabawę dzieci rozpoczęły od czytania fragmentu książki...


czytaj dalej...

RODO

25.05.2018

           KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 88-180 Złotniki Kujawskie, tel.+48 52 351 71 21.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                      

 


czytaj dalej...

Spotkanie z Tradycją 2018

03.04.2018

      To już kolejne spotkanie dzieci z "Tradycją" organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Złotniki Kujawskie. Tradycję, zwyczaje jakie dzieci poznały jest Marzanna- zwyczaj związany z nadejściem Wiosny: palenie lub topienie Marzanny. w tym woku...


czytaj dalej...

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem

13.03.2018

Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie gościła pana Krzysztofa Petka autora powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, m.in.: seria Porachunki z przygodą, Ostatnia zagadka, Diamentowy pościg czy Spokojne wakacje. Dziennikarz, organizator wypraw, instruktor survivalu, adept...


czytaj dalej...

Paczka Literacka

01.02.2018

Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie brała udział w akcji Paczka Literacka organizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki której otrzymała 21 książek i 2 audiobooki. W trakcie grudniowego spotkania DKK dyskutowaliśmy o książce Marka...


czytaj dalej...